ธ.ก.ส.จัดงบ2หมื่นล้านปล่อยกู้รับซื้อข้าว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. กล่าวว่า การที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ก.พ. ที่ผ่านมา มีมติขยายระยะเวลาดำเนินการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่
ออกมาเรียกร้อง เนื่องจากประสบปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำนั้น ทาง ธ.ก.ส. ยืนยันว่า มีความพร้อมในการเตรียมเม็ดเงินจำนวน 2 หมื่นล้านบาท เพื่อปล่อยกู้ให้กับ องค์การคลังสินค้า หรือ อคส. และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ
อ.ต.ก. เข้าไปแทรกแซง การรับซื้อข้าวเปลือกเกษตรกร ด้วยการตั้งกองรับซื้อข้าวเปลือกในราคาเกณฑ์การอ้างอิงที่กำหนด ทั้งนี้ ธ.ก.ส. มองว่า การที่รัฐบาลจะมาดำเนินนโยบายแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรในขณะนี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่
เหมาะสม เพราะเท่าที่ติดตามสถานการณ์ราคาข้าวในตลาดโลกถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดี เนื่องจากหลายประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มการชะลอการส่งออกข้าวน้อยลง ขณะที่ไทยประสบปัญหาเพลี้ยกระโดด ทำให้ผลผลิตข้าวลดลงแต่ความต้องการข้าวในตลาดยังคงเพิ่มขึ้น จึงน่าจะช่วยพยุงให้ราคาข้าวในประเทศไม่ตกต่ำมากนัก จึงเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่รัฐบาลจะใช้นโยบายแทรกแซงราคารับซื้อข้าว จากเกษตรกรเป็นการชั่วคราว และเมื่อกลไลตลาดกลับมาทำหน้าที่ได้ตามภาวะปกติ ก็ควรจะยกเลิกมาตรการดังกล่าวลง โดยเชื่อว่า มาตรการนี้น่าจะเป็นผลบวกต่อราคาข้าวในประเทศได้