พิจิตรประกาศ8อำเภอพื้นที่ประสบภัยแล้ง

พิจิตรประกาศ8อำเภอพื้นที่ประสบภัยแล้ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เปิดเผย ถึงสถานการณ์ภัยแล้ง ที่จังหวัดพิจิตร ในปีนี้ โดยคาดการณ์ว่า สถานการณ์ภัยแล้งมีแนวโน้มจะวิกฤติมากกว่าหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้ประกาศพื้นที่ ที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้งแล้ว ใน 8 อำเภอ คือที่ วชิรบารมี บางมูลนาก ดงเจริญ บึงนาราง สากเหล็ก วังทรายพูน ทับคล้อ ตะพานหิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ ที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก ซึ่งทางจังหวัดได้วางแผนงานในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน และไม่มีระบบประปาหมู่บ้าน โดยได้สั่งการไปยังนายอำเภอแต่ละที่ ให้ทำการสำรวจผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องน้ำกิน น้ำใช้ ก่อนเป็นอันดับแรก โดยเน้นย้ำไปที่วัด และโรงเรียน สถานที่เหล่านี้จะขาดน้ำไม่ได้เด็ดขาด อีกทั้งรถบรรทุกน้ำ ก็ขอให้ตรวจสภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีอีกด้วย ในส่วนของน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร ทางจังหวัดได้มีการเตือนล่วงหน้า ถึงวิกฤติภัยแล้งในปีนี้ไปแล้วว่า ไม่สมควรจะเสี่ยงทำนาปรัง ในรอบที่ 2 แต่ก็ยังมีเกษตรกรอีกหลายรายที่ไม่เชื่อฟัง ซึ่งจะต้องรับผิดชอบ ผลที่จะเกิดขึ้นเอง แต่รับรองว่า น้ำกิน น้ำใช้ ของชาวบ้านทางราชการจะดูแลอย่างดีที่สุด คงไม่มีใครอดน้ำตายอย่างแน่นอน