หญิงเก่งกว่าชายจากเกมวัดความฉลาดทางออนไลน์

หญิงเก่งกว่าชายจากเกมวัดความฉลาดทางออนไลน์

หญิงเก่งกว่าชายจากเกมวัดความฉลาดทางออนไลน์ เกี่ยวกับ นักวิทยาศาสตร์

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิทยาศาสตร์ทดลองวัดความฉลาดปราดเปรื่องระหว่างเพศชายกับเพศหญิง โดยให้แบ่งข้างเล่นเกมตอบคำถาม ซึ่งใช้เวลานาน 5 เดือนในการเล่น ผลปรากฏว่าผู้หญิงฉลาดกว่าผู้ชายเล็กน้อย

หนังสือพิมพ์เดลี เทเลกราฟ รายงานว่าเกมออนไลน์นี้ จะวัดผลแพ้ชนะจากความสามารถในการตอบคำถามที่เป็นความรู้ทั่วไปและวัฒนธรรม ที่ได้รับความนิยมในเกมนี้มีคำถามรวมกันกว่า 15 ล้านคำถามแปลออกเป็น 9 ภาษา และเมื่อการเล่นครบ 5 เดือน ผลที่ออกมาคือผู้หญิงสามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง 4,088,139 คำถาม ขณะที่ผู้ชายตอบได้ถูกต้อง 4,077,596 คำถาม

คำถามที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเรื่องบันเทิง ตามมาด้วยคำถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และธรรมชาติ กีฬาและนันทนาการ ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวรรณคดี ภูมิศาสตร์ บุคคลและสถานที่ ผู้หญิงจะเก่งกว่าผู้ชายในการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องบันเทิง แต่จะอ่อนในการตอบคำถามประเภทบุคคลและสถานที่ โดยมีคำถามประเภทนี้เพียงร้อยละ 41 ที่ผู้หญิงตอบได้ถูกต้อง

ผู้ชายจะเก่งในการตอบคำถามวิทยาศาสตร์และธรรมชาติ มีคำถามประเภทนี้ถึงร้อยละ 57 ที่ผู้ชายตอบได้อย่างถูกต้อง รองลงมาคือคำถามประเภทกีฬาและนันทนาการ ซึ่งผู้ชายตอบถูกถึงร้อยละ 55 ส่วนคำถามที่ผู้ชายไม่ค่อยถนัดและตอบได้คะแนนน้อยที่สุด คือ คำถามประเภทภูมิศาสตร์ บุคคลและสถานที่ ซึ่งแต่ละคนตอบถูกไม่ถึงครึ่งของคำถามทั้งหมด

โฆษกของผู้จัดการเกมออนไลน์นี้ บอกว่า การแข่งขันนี้เพื่อเฟ้นหาบุคคลเข้าเป็นสมาชิกของผู้ที่ฉลาดปราดเปรื่องที่สุด โครงการต่อไปคือให้แข่งกันระหว่างคนกลุ่มอายุ 30 ปีขึ้นไปกับกลุ่มที่มีอายุ 30 ปีลงมา ซึ่งจะเริ่มแข่งขันในกลางเดือนมี.ค.นี้ผู้ที่สนใจจะสมัครร่วมเล่นเกมสามารถ เข้าไปที่เว็บไซต์ www.trivialpursuitexperiment.com

 

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด