เทศบาลนครอุบลฯ เตรียมมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1 พันบาท ให้กับผู้สูงอายุ จำนวนกว่า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลนครอุบลราชธานี เตรียมมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนละ 1 พันบาท ให้กับผู้สูงอายุจำนวนกว่า 5 พันคนต้นเดือนมีนาคมนี้ นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอให้ผู้ยื่นเรื่องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,931 คน ไปติดต่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1 พันบาท ระหว่างวันที่ 9 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2553 ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุบลราชธานี ชั้นล่างอาคารฝ่ายป้องกัน สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี สำหรับผู้แจ้งความประสงค์รับเงินเบี้ยยังชีพโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร นั้น เทศบาลนครอุบลราชธานี จะทำโอนเงินเข้าบัญชีให้ในวันที่ 26 มีนาคม 2553

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด