ค่าฝุ่นละอองเชียงใหม่ มีแนวโน้มเพิ่มสูง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ฝุ่นละอองในอากาศ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่ก็มีแนวโน้มสูงขึ้น ล่าสุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สั่งการให้ทุกโรงพยาบาล เตรียมพร้อมรับสถานการณ์แล้ว จากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กของจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มสูง
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน ส่วนจังหวัดใกล้เคียง เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา มีค่า PM 10 หรือฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เกินมาตรฐานที่กำหนด 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แล้ว ดร.ทันตแพทย์สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมสั่งการให้สาธารณสุขอำเภอ เตรียมพร้อมเฝ้าระวังผลกระทบ และให้การรักษาคนไข้ โรคระบบทางเดินหายใจ และแจกหน้ากากอนามัย ให้กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ที่เป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งหากมลพิษทางอากาศเกินจากค่ามาตรฐาน ก็จะมีการเปิดศูนย์อำนวยการ เหมือนเช่นทุกปีต่อไป