วาระประชุม ก.ต.ช. ไร้เงาแต่งตั้ง ผบ.ตร.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนพดล อินนา คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาองค์กร เปิดเผยถึง วาระการประชุม ก.ต.ช. ที่มี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ในเวลา 14.00 น. ที่ รัฐสภา ในวันนี้ว่า วันนี้ คณะกรรมการ ก.ต.ช. มีเพียง 4 วาระ และการรับรองผลการประชุม รวม 5 เรื่อง เท่านั้น โดยเรื่องแรกเป็นเรื่องรับรองการประชุม และเรื่องเพื่อทราบมี 2 เรื่อง ประกอบด้วย การประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแต่งตั้งกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ที่ทรงคุณวุฒิ และรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำร้องการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2552 และมีเรื่องเพื่อพิจารณาอีก 2 เรื่อง ประกอบด้วย การกำหนดตำแหน่ง นายตำรวจราชสำนักประจำ และการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ ก.ต.ช.

อย่างไรก็ตาม นายนพดล ยังกล่าวด้วยว่า สำหรับวาระการพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้น ตนยังไม่ทราบเรื่อง เนื่องจาก เป็นอำนาหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธาน ก.ต.ช.