เริ่มฟื้นชัดQ4/52ขยายบวกศก.โดยรวม-2.3

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวชิระ คูณทวีเทพ อาจารย์ประจำศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลการศึกษาภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ไตรมาสที่ 4 ปี 2552 แนวโน้มพบว่า ทุกภูมิภาคในช่วงไตรมาสที่ 4 มีอัตราการขยายตัวเป็นบวกในทุกภูมิภาค จากภาวะเศรษฐกิจ ที่เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน ส่งผลให้ตลอดทั้งปี ภาคเหนือ มีอัตราการขยายตัว ติดลบที่ร้อยละ 1.6
ภาคตะวันเฉียงเหนือ ติดลบร้อยละ 1.7 ภาคใต้ ติดลบร้อยละ 1.7 ภาคกลางติดลบ ร้อยละ 3.0กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ติดลบร้อยละ 2.1 และมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ในปี 2552 ขยายตัวติดลบอยู่ที่ ร้อยละ 2.3 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวติดลบ ที่ไม่สูงมาก

อย่างไรก็ตาม ในภูมิภาคยังคงต้องการให้รัฐบาล สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ดูแลสินค้าเกษตรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ตกต่ำ เพื่อรักษารายได้ของเกษตรกร