กรมปศุสัตว์ รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า มีนาคม-เมษายนนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในงานเปิดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังโรค ระดับตำบล จังหวัดสุโขทัย ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย ว่า จากการเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน ที่กรุงเทพมหานคร สื่อต่างๆ รวมทั้งประชาชนกำลังให้ความสนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในส่วนของกรมปศุสัตว์ ได้ทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับสุนัขและแมว โดยดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป จนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2553 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ในช่วงฤดูร้อน ซึ่งในแต่ละปี ก็ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว แต่ในปีนี้จะดำเนินการอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วย นายทฤษดี กล่าวว่า สำหรับการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ที่ประชาชนสามารถร่วมกันดำเนินการได้นั้น คือการให้ความรักและความอบอุ่นกับสัตว์เลี้ยง รวมถึงการดูแลเอาใจใส่พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ชีวิตของสัตว์เลี้ยงปลอดภัยแล้ว ยังช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดจากสัตว์สู่คนได้อีกด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด