ชี้เด็กไทยเครียดไม่มีความสุข การศึกษาไทยทำเด็กเป็นทุกข์ ไม่หวังปฏิรูปรอบสอง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันที่ 24 ก.พ.2553 ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดสัมมนาเรื่อง การบริหารการศึกษาให้เด็กไทยเก่งดีมีสุข โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผู้ก่อตั้งสถาบันวิมุตยาลัย กล่าวว่า สังคมไทยในขณะนี้เป็นสังคมที่ไร้ระเบียบ จับต้นชนปลายอะไรไม่ถูก มีวิกฤติการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมายขณะนี้สังคมไทยประสบกับวิกฤติการณ์ทางการเมืองอย่างหนัก การศึกษาไทยก็ไม่สามารถเยียวยาอะไรได้เลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระบวนการรับรู้ของเด็กไทยตลอดถึงความคิดของเด็กไทย เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะเรามุ่งแต่วิชาหนังสือเป็นหลักจนลืมวิชาชีวิต มุ่งเรียนเพื่อจะได้ทำงานดีๆ วิชาทางธรรมถูกลดบทบาทลง ทุกคนมุ่งแต่เรื่องทำมาหากิน ทำประโยชน์เพื่อตัวเราเอง ลืมนึกถึงคนอื่น จิตสำนึกสาธารณะไม่มี การเรียนในโรงเรียนก็สอนจำมากกว่าจะสอนเรื่องความเข้าใจให้แก่เด็ก หลักสูตรอัดแน่นเกินความ เรียนไปก็นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตอะไรไม่ได้ โดยเฉพาะการสอนทางพระพุทธศาสนา เด็กไม่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย ทุกวันนี้เด็กไทยจึงเรียนหนังสือด้วยความทุข์ไม่เคยมีความสุข เพราะเรามุ่งสอบมากเกินไป โรงเรียนกวดวิชามีทั่วประเทศจากเหนือสุดถึงใต้สุดของประเทศมีสถาบันกวดวิชาเกือบทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆ เมื่อสอบเสร็จเด็กแทบจะไม่อยากจับหนังสืออีกต่อไปด้วยเหตุที่เครียด เรียนไปก็จำอะไรไม่ได้ การปฏิรูปการศึกษารอบแรกก็ยังไร้ผลเพราะผู้ใหญ่เอาแต่พูดกันถึงเรื่องตำแหน่งมากกว่าคุณภาพการศึกษา มาครั้งนี้จะปฏิรูปรองสอง ไม่รู้ว่าจะถึงตัวเด็กหรือเปล่า "การศึกษาไทยทำให้เด็กไทยสมองโต หัวใจตีบ คิดน้อย เห็นแก้ตัวเอง ไม่สนใจส่วนร่วม ทิ้งธรรม บูชาเงินมากกว่าความดีงาม เครียด ไม่มีความสุข ชอบเรื่องสะเดาะเคราะห์มากกว่าการคิดวิเคราะห์ ไม่ชอบเป็นผู้นำชอบตามคนอื่น พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี กล่าวอีกว่า ถึงตอนนี้ถ้าเราอยากเห็นการศึกษาไทยเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนและอย่าหวังว่านักการเมืองจะเข้ามาช่วยเพราะทุกวันนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ยังแก้ปัญหาต่างๆ ของตัวเองยังไม่ได้เลย เมื่อเราเห็นปัญหาและไม่มัวแต่วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาต่างๆ ก็มีทางแก้ไข ด้านดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส จ.ลพบุรี กล่าวว่า การศึกษาไทยต้องเน้นความดีก่อนความเก่ง แต่ทุกวันนี้เราให้ความสำคัญกับความเก่งยกย่องคนเก่ง แต่เราจะพบว่าคนเก่งไม่มีความสุขจะเห็นว่าคนเก่งในเมืองไทยสร้างปัญหามากมายเพราะคนเก่งมักจะไม่อยากให้ใครเก่งตัวเอง และเห็นแก่ตัวเอง ขณะที่ถ้าโรงเรียนไหนสนับสนุนให้เด็กเป็นเด็กดีสิ่งที่จะตามมาก็คือเขาจะรู้จักตัวเองและคิดถึงคนอื่นได้เสมอที่สำคัญเขาจะมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นด้วย หากโรงเรียนใดสอนให้เด็กรู้จักตัวเองตั้งแต่ต้นเขาจะไม่หลงทาง การสอนให้เด็กรู้จักตั้งคำถามอย่างเช่นเขาเป็นใคร เกิดมาเพื่ออะไรและจะทำอะไรบ้าง จะทำให้เขาได้ทบทวนตัวเอง ที่โรงเรียนสัตยาไสเราใช้คำถามเหล่านี้ถามเด็กทุกคน เพื่อกระตุ้นให้เขาได้คิดและรู้จักวิเคราะห์ตัวเอง การสอนให้เขาได้คิดและวิเคราะห์เป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากเพราะเด็กคือมนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด