ก.อุตฯจี้จัดประชุมหาข้อสรุปมาบตาพุด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งการให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เร่งจัดประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ภายในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ ที่ไม่ต้องทำรายงานศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน ของการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อชี้แจงต่อนักลงทุนญี่ปุ่น ในการเดินทางไปโรดโชว์
ในวันที่ 11-12 มีนาคมนี้ โดยในเบื้องต้น กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ระบุว่า มี 5 โครงการ จาก 64 โครงการ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้รับใบอนุญาต ก่อนมีรัฐธรรมนูญ 2550 และสามารถดำเนินการต่อได้

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด