จับตาประชุม ก.ต.ช.วันนี้ จะมีการแต่งตั้ง ผบ.ตร.หรือไม่

จับตาประชุม ก.ต.ช.วันนี้ จะมีการแต่งตั้ง ผบ.ตร.หรือไม่

จับตาประชุม ก.ต.ช.วันนี้ จะมีการแต่งตั้ง ผบ.ตร.หรือไม่ เกี่ยวกับ คดียึดทรัพย์

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

สนับสนุนเนื้อหา

เวลา 14.00 น. วันนี้ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ที่รัฐสภา วาระสำคัญ คือ เรื่องที่เสนอใหม่และเรื่องเพื่อทราบ ซึ่งมี 2 เรื่อง คือ การแต่งตั้งกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิ และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ไม่ได้มีการบรรจุวาระการเสนอชื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ แต่อาจมีการเสนอเป็นวาระจร ซึ่งต้องจับตานายตำรวจที่นายกรัฐมนตรีจะเสนอชื่อ คือ พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งการประชุมในวันนี้ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน ก.ต.ช. มีสิทธิ์หยิบยกวาระด่วนเลือก ผบ.ตร.ขึ้นมาพิจารณาได้

 

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด