ผอ.สำนักนโยบายฯกห.เยี่ยมศูนย์ศก.พอเพียง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 4 ส่วนหน้า พลโท กสิกร คีรีศรี ผู้บัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหาร ให้การต้อนรับ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม พร้อมคณะ ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปและตอบข้อซักถาม หลังจากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่หน้าค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ ที่ได้จัดตั้งขึ้นมา เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เรียนรู้และนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์เสริมสร้างความสมานฉันท์ ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของ ศูนย์เสริมสร้างความสมานฉันท์ ในการติดตามความเป็นอยู่ของผู้ถูกควบคุมตัว และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต่อผู้ถูกควบคุมตัว ภายใต้กรอบการปฏิบัติตามหลักของกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน