ธีระวอนทุกหน่วยงานช่วยอุ้มชูศิลปิน

จัดนิทรรศการโชว์ผลงานศิลปินแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.วันศิลปินแห่งชาติ ที่ผ่านมา นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นำคณะศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2552 จำนวน 9 ท่าน พร้อมด้วย ผู้บริหาร วธ. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช และเปิดงานวันศิลปินแห่งชาติประจำปี 2553 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

โดยนายธีระ กล่าวถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 3,000 คน เรื่อง ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อศิลปินแห่งชาติ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นว่ารัฐบาลยังให้การดูแลด้านสวัสดิการแก่ศิลปินแห่งชาติไม่ดีพอนั้น ตนขอชี้แจงว่า รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในส่วนสวัสดิการ จำนวน 39 ล้านบาท และยังมีเกองทุนของศิลปินแห่งชาติถึง 315 ล้านบาท ซึ่งจะนำดอกผลปีละ 8 ล้านบาท ไปสนับสนุนกิจกรรมของศิลปินแห่งชาติ อย่างไรก็ตามการเผยแพร่ผลงานศิลปินแห่งชาติให้เป็นที่รู้จักทั้งหมดนั้นเป็นไปได้ยาก เพราะบางท่านชราภาพ บางท่านป่วยรักษาตัวอยู่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ เพราะกว่าจะได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติแต่ละท่านก็มีอายุมากแล้ว

ผมขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปินสาขาต่าง ๆ ดูแลสนับสนุนผลงานของศิลปินให้เป็นที่รู้จัก โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติก่อน เช่น สมาคมตลกแห่งประเทศไทย มีการดูแลศิลปินกันอย่างเข้มแข็ง โดยเร็ว ๆ นี้จะมีการจัดมหกรรมตลกแห่งชาติ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยด้วย ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม แห่งชาติ (ส) ได้ช่วยเหลือด้านสถานที่จัดงาน และให้งบ ประมาณสนับสนุนอีก 2 ล้านบาท รมว.วธ.กล่าว

ทั้งนี้ งานวันศิลปินแห่งชาติประจำปี 2553 ได้จัดขึ้นที่หอไทยนิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติครูแผ่นดิน ศิลปินแห่งชาติ และการแสดงของศิลปินแห่งชาติ อาทิ การบรรเลงปี่พาทย์ โดย ครูอุทัย แก้วละเอียด ศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีไทย การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน นางลอย โดยครูจตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง เป็นต้น ผู้สนใจเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ก.พ.นี้.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด