ไฮสปีดเทรนสายใต้คุ้มสุด

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ในการนำเสนอผลการศึกษาแผนแม่บทเพื่อพัฒนาระบบรางและรถไฟความเร็วสูงว่า ผลการศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) 4 เส้นทาง คือ สายเหนือกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ สายตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯ-หนองคาย สายตะวันออกกรุงเทพ-จันทบุรี และสายใต้ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ พบว่า เส้นทางสายใต้ ระยะทาง 982 กม. มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุดคือ 36.15% เนื่องจากเป็นเส้นทางระยะยาว มีประชาชน ใช้เป็นจำนวนมากอยู่แล้ว และประชาชนในพื้นที่มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าภาคอื่น ๆ และ เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่มาเลเซียไปจนถึงสิงคโปร์

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระ ทรวงคมนาคม กล่าวว่า หากทำรางคู่ในช่วงคอขวดของสถานีต่าง ๆ ทั่วประเทศ 767 กม. รวมทั้งลดจุดตัดถนนกับทางรถไฟทั่วประเทศจาก 2,000 กว่าแห่งให้เหลือน้อยที่สุด และจัดหาหัวรถจักร และการซ่อมบำรุงหัวรถจักรที่มีอยู่เดิมให้นำกลับมาใช้งานได้อย่างน้อย 90% จะทำให้ความเร็วของรถไฟโดยเฉลี่ยเพิ่มเป็น 80-100 กม.ต่อชั่วโมงได้

ส่วนการพัฒนาระบบรางนั้นในอนาคตอีก 5 ปีข้างหน้าบริเวณบางซื่อจะเป็นศูนย์กลางของโครงข่ายการคมนาคมอย่างเต็มระบบทั้งทางถนนและทางราง

นายสุวัฒน์ วาณีสุบุตร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า ในงบประมาณ 150,000 ล้านบาทที่นำมาแก้ไขปัญหาระบบรถไฟที่ครม.อนุมัตินั้นหากนำมาคิดเฉลี่ยเป็นปีแล้วจะเป็นงบที่ค่อนข้างน้อย และในระยะเวลา 5 ปีของแผนนั้นหากรถไฟ ทำได้ประมาณ 20% ของงบถือว่าดีแล้ว.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด