โครงการประกันรายได้ช่วยลดทุจริต

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนิพนธ์ พัวพงศกร ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า รัฐบาลเดินมาถูกทางแล้ว ในการนำวิธีการประกันรายได้เกษตรกรมาใช้ แต่การประกันรายได้เกษตรกร ด้วยการประกันราคาขั้นต่ำยังไม่ตรงจุด ไม่ใช่การแก้ไขรายได้เกษตรกรที่แท้จริง แต่ควรนำการประกันภัยพืชผลและประกันราคามารวมกัน จึงเป็นการแก้ปัญหารายได้เกษตรกรที่แท้จริง

อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลใช้นโยบายประกันรายได้เกษตรกรแทนการรับจำนำพืชผลทางการเกษตร ควรเตรียมพร้อมในการหาวิธีป้องกันการเกิดการทุจริตในอนาคต เพราะที่ผ่านมาการแทรกแซงพืชผล ด้วยการรับจำนำผลผลิตที่แพงกว่าราคาตลาด โดยใช้ราคาอ้างอิงเป็นเกณฑ์ บรรดาพ่อค้า กลุ่มทุน มักอาศัยผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาอ้างอิง เป็นช่องทางในการทุจริต

ประธานทีดีอาร์ไอ ยังกล่าวอีกว่า ทางที่ดีรัฐบาลควรเน้นไปที่เรื่องการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องชลประทาน ภัยแล้ง ศัตรูพืช ควบคู่ไปกับการประกันรายได้ และหลีกเลี่ยงนโยบายรับจำนำเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าไม่จำเป็น พร้อมระบุว่า การรับจำนำข้าวรอบใหม่ ต้องดูให้ดีเพราะเชื่อว่าโอกาสการทุจริตจะกลับมาอีก รัฐต้องทำทุกวิธี เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต