พณ.สั่งสอบสถานการณ์ราคาน้ำตาล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงเร่งติดตามแก้ปัญหาน้ำตาลทรายอย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้ได้สั่งให้สำนักงาน
พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เร่งตรวจสอบสถานการณ์ขายน้ำตาลทรายว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้ร้านค้ามีการกักตุน และประชาชนยังหาซื้อน้ำตาลได้ตามปกติ โดยหากพบผู้กระทำผิดขายน้ำตาลเกินราคาหรือ
มีการกักตุนน้ำตาล มีโทษปรับ 140,000 บาท และจำคุกไม่เกิน 7 ปี