กษิตชี้แดงล้มรัฐบาลภายใน 7 วันไม่ได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มคนเสื้อแดงนัดชุมนุมใน วันที่ 12-14
มีนาคม พร้อมทั้งประกาศจะขับไล่รัฐบาลให้ได้ภายใน 7 วัน ว่าคงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ และทุกอย่างต้องดำเนินการ
ตามกรอบของกฎหมายของบ้านเมือง สิ่งใดที่กระทำนอกเหนือกรอบของกฎหมาย ก็ถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่งการที่กลุ่ม
คนเสื้อแดง จะกระทำการสิ่งใด เพียงเพื่อคนๆ เดียว เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นเราทุกคนจะต้องช่วยกันสร้างชาติ

อย่างไรก็ตาม นายกษิต กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาได้มีการตั้งศูนย์ประสานงานในการให้ข้อมูลข่าวสาร กับองค์กรระหว่าง
ประเทศ ถึงสถานการณ์ภายในของประเทศ รวมถึงได้ให้กลุ่มสารนิเทศของกระทรวง จัดข้อมูลไปยังสถานทูตไทยใน
ทุกๆ ประเทศ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับสถานการณ์ต่างๆ อีกทั้งกระทรวงยังได้มีการติดต่อประสานงานทางด้าน
ข้อมูลกับ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง และ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อยู่โดยตลอด