พณ.เปิดซองประมูลข้าวในสต๊อกรัฐ500,000ตัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิจักร วิเศษน้อย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าว หลังเป็นประธานเปิดซองประมูลสต็อกข้าวของรัฐบาล จำนวน 5 แสนตัน แบ่งเป็น ข้าวขาว 5 % ปี 2551/2552 จำนวน 350,000 ตัน และข้าวหอมปทุมธานี ปี 2551 และ 2552 จำนวน 150,000 ตัน หลังจากที่ให้เอกชนสนใจยื่นซองประมูล จำนวน 11 ราย โดยเอกชน ได้เสนอราคาซื้อแยกเป็น ข้าวหอมปทุมธานี เฉลี่ยอยู่ที่ 17,900 - 19,000 บาทต่อตัน และราคาข้าวขาว เฉลี่ยอยู่ที่ 14,900 -15,000 บาทต่อตัน แม้ว่า ราคาที่เสนอซื้อจะต่ำกว่าราคาตลาด โดยเฉลี่ยตันละ กว่า 1,000 - 2,000 บาทขึ้นไป

ทั้งนี้ เชื่อว่า ในขั้นตอนการเจรจาต่อรอง จะสามารถต่อรองให้เอกชนแต่ละราย เสนอราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดให้มากที่สุด ซึ่งหลังจากนั้น ก็จะเสนอตามขั้นตอน โดยจะเสนอต่อ นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด