สภาถอนร่างพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมแก้มาบตาพุด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เสนอขอถอนร่างดังกล่าวออกไป เพื่อพิจารณาราย
ละเอียดให้รอบคอบ และจะนำกลับมาพิจารณาควบคู่กับร่างที่คณะกรรมการ 4 ฝ่าย เพื่อแก้ไขปัญหามาบตาพุด เสนอเข้ามา ทำให้ ส.ส.ฝ่ายค้าน อาทิ นายวิทยา บุรณศิริ ส.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย ท้วงติงการถอน พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยระบุว่า ไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นเรื่องที่ค้างการพิจารณามานาน และยังเป็นร่างที่รัฐบาลเป็นผู้เสนอเข้ามาเอง ดังนั้นจึงไม่ควรที่จะดึงเวลาออกไปอีก และยังเกรงว่า จะส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นของนักลงทุน ทั้งนี้ในระหว่างการอภิปราย น.ส.รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ส.ส.สัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ เสนอให้ปิดการอภิปราย โดย พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย รองประธานสภา ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ได้นับองค์ประชุมแต่ปรากฎว่า มีสมาชิกแสดงตน เพียง 228 คน ซึ่งไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ทำให้ พ.อ.อภิวันท์ สั่งพักการประชุมทันที จากนั้นได้มีการนับองค์ประชุมด้วยการขานชื่อ

อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติให้ถอนร่างดังกล่าวออกไป ตามที่จะเสนอก่อนที่จะมีการพิจารณา กรณีที่วุฒิสภาเสนอแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ