อนุสรณ์ คาด ไทยอาจเกิดรัฐประหารใน 3-5 ปี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัย เศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า รัฐบาลไทยไม่ควรถอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในขณะนี้
ควรเปลี่ยนและเรียกใช้ในเวลาที่เหมาะสมมากกว่า เพราะเศรษฐกิจไทยยังมีปัจจัยเสี่ยงจากปัญหาทางการเมือง และในวันที่ 26 ก.พ. นี้ ที่จะมีการตัดสินคดีที่สำคัญ

อย่างไรก็ตามเชื่อว่า จะไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้น แต่จะเกิดขึ้นในช่วงหลังจากนั้น และถ้าหากจะถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจริง รัฐบาลก็ควรถอนมาตรการทางการคลัง พร้อมใช้ระบบสวัสดิการเข้มแข็ง เพราะหากไม่ถอนจะเสี่ยงต่อฐานะการคลังของประเทศในอีก 4-5 ปี ข้างหน้า ซึ่งจะเหมือนกับรัฐบาลในประเทศกรีก และ สเปน อย่างไรก็ตามมองว่า ประเทศไทยมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์รัฐประหารขึ้นได้ใน 3-5 ปี ข้างหน้าซึ่งหากเกิดขึ้นจริง จะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ให้มีการเติบโตต่ำกว่า ร้อยละ 1 ได้