พณ.เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกเริ่มวันนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ให้กรมการค้าภายใน เร่งเปิดจุดรับซื้อข้าวในพื้นที่ 4 จังหวัด ที่มีปัญหาการกดราคารับซื้อข้าว จากเกษตรกร ประกอบด้วย จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี ซึ่งขณะนี้ได้เปิดจุดรับซื้อข้าวไปแล้ว 3 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง ในอำเภอลาดบัวหลวง และ สุโขทัย 2 แห่ง ในอำเภอศรีสำโรง และอำเภอกงไกรราช และในวันพรุ่งนี้(25 ก.พ.53) จะเปิดเพิ่มเติมอีก 2 จุดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในอำเภออู่ทองและบางปลาม้า ขณะที่จังหวัดพิษณุโลก อยู่ระหว่างการเจรจากับโรงสี เพื่อเข้าร่วมโครงการ แต่โรงสีส่วนใหญ่ที่อยู่ในสมาคมโรงสีข้าวไทย ได้ต่อรองขอลดวงเงินค้ำประกันในการรับซื้อข้าวจากเดิม 100 เปอร์เซ็นต์ ให้เหลือเพียงร้อยละ 10 แต่คงเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากจะไม่คุ้มกับความรับผิดชอบหากมีปัญหาข้าวในสต็อกหาย จึงเตรียมขอความร่วมมือสหกรณ์การเกษตรและโรงสีที่ไม่อยู่ในสมาคมเข้าร่วมโครงการแทน นอกจากนี้ทางกระทรวงการคลังยังจะเร่งหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2 เปอร์เซ็นต์ให้กับกลุ่มโรงสีข้าวด้วย

อย่างไรก็ตาม ในต้นสัปดาห์หน้า กรมการค้าภายในจะเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกให้กลุ่มเกษตรกรมาซื้อขายโดยตรงเพิ่มเติมด้วย ซึ่งหากพื้นที่ใดมีปัญหาการกดราคารับซื้อข้าวจากเกษตรกรสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1,569 สำหรับราคารับซื้อข้าวเปลือกของรัฐบาล ยังคงจะใช้ราคากลางที่ประกาศโดยกรมการค้าภายใน โดยราคาข้าวเปลือกที่ความชื้น 15 เปอร์เซ็นต์ ข้าวเปลือกเจ้ารับซื้อตันละ 9,886 บาท และข้าวเปลือกปทุมธานีรับซื้อตันละ 11,824 บาท