ฮ่องกงมีจำนวนมหาเศรษฐีเพิ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผลสำรวจของธนาคารซิตี้แบงก์ พบว่า เมื่อปีที่แล้วมีมหาเศรษฐีในฮ่องกงมากถึง 394,000 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ถึง ร้อยละ13 โดยมหาเศรษฐีในฮ่องกงมีสินทรัพย์เฉลี่ย คนละ 3.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สืบเนื่องมาจากเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง และบรรยากาศที่คึกคักในตลาดหุ้น นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่า มหาเศรษฐีในฮ่องกงประมาณร้อยละ 18 เป็นผู้ที่เกิดในจีนแผ่นดินใหญ่.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด