SMEแบงก์พร้อมปล่อยกู้ลูกหนี้นอกระบบมี.ค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโสฬส สาครวิศว กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เปิดเผยว่า ธนาคารพร้อมดำเนินการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยรายชื่อลูกหนี้นอกระบบที่ได้รับจากกรมบัญชีกลาง จำนวน 35,380 ราย แบ่งเป็น รอบแรก (1-30 ธ.ค. 52) จำนวน 28,115 ราย มูลหนี้ 3,171 ล้านบาท และรอบ 2 (1-31 ม.ค. 53) จำนวน 7,265 ราย มูลหนี้ 675 ล้านบาท ธนาคารแยกกลุ่มลูกหนี้เป็น 4 กลุ่ม คือ ลูกหนี้ที่มีมูลหนี้ 50,000