พณ.ทยอยจ่ายค่าเช่าโกดังรับจำนำผลผลิต

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประพล มิลินทจินดา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบเช็คค่าเช่าโกดังสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ ตามโครงการรับจำนำผลิตผลทางการเกษตร ปี 2551/2552 โดยเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เบื้องต้น ได้มอบให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 10 รายและจะทยอยจ่ายให้แก่ผู้ประกอบการเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2553 นี้

ทั้งนี้ ทาง อคส. ได้รับเงินจากสำนักงบประมาณ จำนวน 3,674 ล้านบาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2551/2552 และได้เริ่มจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการไปแล้วตั้งแต่ วันที่ 23
กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยภายในสัปดาห์นี้คาดว่า จะสามารถจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการได้ประมาณ 1,800 ล้านบาท