วีระชัย รับมอบเงินเพิ่มกว่า7แสนช่วยเฮติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฮติ รับมอบเงินจาก นางนายสุนัที อัศวพรชัย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทการบินไทย จำนวน 640,000 บาท และจากนายปราโมทย์ แก้วสุข ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. จำนวน 100,000 บาท โดยนายวีระชัย กล่าวถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือว่า รัฐบาลไทยได้เตรียมส่งข้าวล็อตที่ 2 ก่อนวันที่ 12 มีนาคม จำนวน 3,500 ตัน จากนั้น จะส่งต่อล็อตที่ 3 อีก 1,200 ตัน ภายในเดือนมีนาคมนี้ รวมทั้งหมดประมาณ 4,700 ตัน โดยจะทำการขนส่งทางเรือ ซึ่งรัฐบาลไทยจะไม่เสียค่าใช้จ่าย เพราะได้รับความอนุเคราะห์ จากบริษัทเมดไลน์ และรัฐบาลนิวซีแลนด์ ซึ่งขณะนี้ อยู่ในระหว่างการประสานงาน

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ มียอดเงินบริจาคเข้ามายังศูนย์รวมน้ำใจชาวไทยผู้ประสบภัยเฮติ ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นแล้วจำนวนกว่า 67 ล้านบาท