ธปท.ให้ทุกธ.สำรองเงินช่วงตัดสินยึดทรัพย์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศ ขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง และได้สั่งการไปยังศูนย์จัดการธนบัตรทั่วประเทศ ให้เตรียมพร้อมในการบริหารจัดการธนบัตร ช่วงก่อนและหลังวันที่ 26 ก.พ.นี้ ซึ่งเป็นวันที่ศาลตัดสินคดียึดทรัพย์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยให้สำรองเป็นระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป (24 ก.พ.) และให้แต่ละธนาคาร
สำรองเงินสดและวางแนวทางในการกระจายธนบัตร ไปยังสาขาธนาคารและตู้เอทีเอ็มทุกแห่งทั่วประเทศ ให้มีเงินสดพร้อมเบิก เนื่องจาก ในช่วงก่อนวันตัดสินคดียึดทรัพย์ จะเป็นช่วงที่ประชาชนส่วนหนึ่ง มีความไม่มั่นใจในสถานการณ์ อาจต้องการถือเงินสดในมือเพิ่มขึ้น ขณะที่ ช่วงหลังคดียึดทรัพย์เป็นวันหยุดยาว ที่หยุดต่อเนื่อง 3 วัน ทำให้ ธปท. ต้องขอความร่วมมือให้ศูนย์บริหาร
จัดการธนบัตรและธนาคารพาณิชย์ สำรองเงินสดเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วงวันดังกล่าวอาจมีเหตุการณ์สร้างความหวั่นใจ คนส่วนใหญ่จะอยากถือเงินสดมากขึ้น และจะยิ่งหวั่นวิตกมากขึ้น ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ แล้วเบิกเงินสดไม่ได้ หรือ ตู้เอทีเอ็มเงินหมด ดังนั้น ธปท. จึงเตรียมการไว้ล่วงหน้า โดยได้รับทราบว่า ธนาคารพาณิชย์และศูนย์บริการจัดการเงินสด ได้เตรียมความพร้อมและวางแผนรองรับในเรื่องนี้ไว้แล้ว