อนุมัติแบบเหรียญกษาปณ์เฉลิมพระเกียรติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลง ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง กำหนดลักษณะเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาส ที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญา ได้ทูลเกล้าถวายรางวัล ผู้นำโลกด้านสินทรัพย์ทางปัญญา จึงได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในวโรกาสดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และเชิดชูพระอัจฉริยภาพ ในการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยได้มีเหรียญ 3 ชนิด ประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์ทองคำ ราคา 16,000 บาท เหรียญกษาปณ์เงิน ราคา 800 บาท และเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวทองแดง
ผสมนิกเกิล ราคา 20 บาท จึงได้มีการอนุมัติขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ