จ่อถกชายแดนไทย-พม่าTBC ครั้งที่63

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นพม่าไทย หรือ ทีบีซี ครั้งที่ 63 ซึ่งพม่าเป็นเจ้าภาพ ได้จัดขึ้นที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า โดยฝ่ายไทยมี พันเอกจิรเดช กมลเพชร ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นฝ่ายไทย
และฝ่ายพม่ามี พันโท เมี๊ยตจู่โซ ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นฝ่ายพม่า ทั้งนี้สองฝ่ายได้หยิบเอาปัญหายาเสพติด ปัญหาหมอกควัน และปัญหา ความเดือดร้อน ของเกษตรกร

จากสถานการณ์ภัยแล้งของทั้งสองประเทศมาหารือ โดยเฉพาะปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่มีความรุนแรง ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะ ร่วมมือกันปราบปรามกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดอย่างเข้มข้นมากขึ้น ส่วนปัญหาหมอกควัน ทางพม่าและไทยจะทำการดำเนินแผนประกาศห้ามราษฎรของทั้งสองประเทศให้หยุด เผาทุกชนิดพร้อมกัน เพื่อลดปัญหาหมอกควัน ส่วนปัญหาภัยแล้งจะพิจาณาในการขุดลอก และสร้างฝายในแม่น้ำสาย เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาขาดแคลนน้ำ ในการเพาะปลูกช่วงฤดูแล้งต่อไป