วธ.สรุปแผนพัฒนาพื้นที่มรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากว่า 2 พันล้านเสนอให้ครม.พิจารณาสัปดาห์ห

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรม สรุปแผนพัฒนาพื้นที่มรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากว่า 2 พันล้านบาท เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้า นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้สรุปการผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและควบคุมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และรายละเอียดการจัดทำคำของบประมาณเพื่อคงความเป็นมรดกโลก ประจำปี 2554 รวมถึงรายชื่อคณะกรรมการบริหารจัดการกำกับดูแลนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เสนอต่อนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย กรอบการอนุรักษ์การบังคับใช้กฎหมาย การเวนคืนที่ดินควบคุมสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ใจกลางมรดกโลก 1,810 ไร่ เป็นเงินกว่า 2 พันล้าน แบ่งเป็นงบประมาณประจำปี 2554 จำนวนกว่า 300 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมศิลปากรเพื่อใช้ในการปรับปรุงและรักษาโบราณสถานบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โยกย้ายบ้านเรือนราษฎร จำนวนกว่า 100 ล้านบาท การพัฒนาพื้นที่คลองมหาไชย คลองมะขามเรียง ของเทศบาลพระนครศรีอยุธยาจำนวน 250 ล้านบาท และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจำนวน 20 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงศูนย์บริการวิชาการและข้อมูลการท่องเที่ยว สำหรับงบประมาณตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ระหว่างปี 2537 -2551 ที่เหลืออีก 1,600 ล้านบาท นั้นได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอตั้งงบในปี 2555 แทน ทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการใช้งบประมาณดังกล่าวในสัปดาห์หน้า

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด