จังหวัดภูเก็ต เชิดชูเกียรติสองวีรสตรีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เตรียมการก่อสร้างอนุสรณ์สถานถลางชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดภูเก็ต เชิดชูเกียรติสองวีรสตรีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เตรียมการก่อสร้างอนุสรณ์สถานถลางชนะศึก นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จากวีรกรรมทางประวัติศาสตร์ของภูเก็ต เกี่ยวกับท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร วีรสตรีผู้ปกป้องเมืองถลาง ที่มีมายาวนานนับ 200 กว่าปี ถึงปัจจุบันยังคงหลงเหลือคุณงามความดีที่ยังคงจารึกไว้ ในพื้นแผ่นดินเมืองถลาง สภาวัฒนธรรมอำเภอถลาง ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง และชมรมวิชาชีพสถาปัตยกรรมแห่งภูเก็ต ได้จัดทำโครงการก่อสร้างออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ก่อสร้างอนุสรณ์ถลางชนะศึก ณ โคกชนะพม่า อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อสดุดีวีรกรรมอันกล้าหาญของท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และบรรพชนผู้กล้าแห่งเมืองถลาง เพื่อเป็นสถานที่สักการะของชาวภูเก็ตและบุคคลทั่วไป ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ปลูกฝังจิตสำนึกของอนุชนคนรุ่นหลัง และเป็นแบบอย่างโครงการพัฒนาของเมืองท่องเที่ยวในอนาคต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยอีกว่า โครงการก่อสร้างออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ก่อสร้างอนุสรณ์ถลางชนะศึก ณ โคกชนะพม่า อำเภอถลาง มีการตัดสินผลงานรอบสุดท้าย ในวันที่ 1 มีนาคม 2553 และมอบรางวัล ในวันที่ 13 มีนาคม 2553 ซึ่งตรงกับวันประกอบพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรกรรมฯ ในช่วงการจัดงานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2553 โดยผู้ชนะเลิศ จะได้รางวัล 100,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้ รับเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท และรางวัลชมเชย 1 รางวัล รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด