แล้งหนักช้างบุรีรัมย์เร่หากินนอกพื้นที่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์ จ.บุรีรัมย์ ได้ออกมาชี้เอาผิดควาญช้างที่ลักลอบเคลื่อนย้ายช้างออกนอกพื้นที่จังหวัด โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งที่นำไปแสดงตามสวน หรือนำไปเดินเร่ร่อนขายกล้วยอ้อยตามจังหวัดต่างๆ จะต้องขออนุญาตเคลื่อนย้าย และมีใบรับรองการตรวจสุขภาพ ทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จากจังหวัด หรือปศุสัตว์อำเภอต้นทางอย่างถูกต้อง

ซึ่งจากการสำรวจล่าสุดพบว่า ในเขตพื้นที่จังหวัดมีช้างอยู่ 374 เชือก มากที่สุดในอำเภอสตึก และอำเภอบ้านด่าน แต่ปัจจุบันเหลือช้างอยู่ในพื้นที่จำนวนกว่า 60 เชือกเท่านั้น ส่วนที่เหลือควาญและเจ้าของได้นำออกไปเร่ร่อนตามจังหวัดต่างๆ โดยจากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งในพื้นที่ไม่มีแหล่งอาหารเพียงพอ ดังนั้นจึงประชาสัมพันธ์ให้ควาญ ซึ่งเจ้าของมาขออนุญาตเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่ให้ถูกต้อง ไม่เช่นนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย