หลายจังหวัดฯ ในภาคกลาง ร้องขอฝนเทียม จากศูนย์ฯ ฝนหลวงภาคกลาง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง เผย ได้รับการร้องขอฝนเทียมจากชาวบ้าน และชลประทานจังหวัดฯ ในหลายพื้นที่ภาคกลาง เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างหนัก เบื้องต้นจะเริ่มขึ้นบินทำฝนเทียมในวันที่ 1 มีนาคมนี้ นายอาคเณย์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง กล่าวว่า หลังภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างหนักในปีนี้ ทำให้เกษตรในหลายจังหวัด อาทิ อุทัยธานี นครสวรรค์ ลพบุรี สุพรรณบุรี โทรศัพท์สอบถามถึงปฏิบัติการทำฝนเทียม จึงบอกว่าจะมีการขึ้นบินทำฝนเทียมในวันที่ 1 มีนาคม 2553 โดยจะมีพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ มีนายธีระ วงษ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นายอาคเณย์ฯ กล่าวอีกว่า พื้นที่มีการขอฝนเทียมมากขณะนี้ ได้แก่ จ.อุทัยธานี สุพรรณบุรี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และลพบุรีตอนบน ล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนเก็บกักน้ำปาสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีเพียง 504 ล้าน ลบ.ม.จากความจุของเขื่อน 960 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี มี 21 ล้าน ลบ.ม.จากความจุของอ่าง 128 ล้าน ลบ.ม., เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรีมี 154 ล้าน ลบ.ม.จากความจุของอ่าง 363 ล้าน ลบ.ม. และทราบว่าเขื่อนทับเสลา ได้หยุดการปล่อยน้ำในขณะนี้แล้ว จึงทำให้ประชาชน ที่ทำการเกษตรด้านท้ายเขื่อนเริมประสพปัญหาขาดแคลนน้ำแล้ว ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง กล่าวว่า ปัญหาราคาข้าวที่กำลังสูงขึ้นในขณะนี้ เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกษตรกรหลายคน เลือกที่จะเสี่ยงในการทำนา นอกจากนี้ แม้หลายหน่วยงานจะรณรงค์ให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชที่ลดการใช้น้ำ อาทิ พืชตระกูลถั่ว แต่ยังไม่ทำให้เป็นแรงจูงใจได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด