ขายข้าวสารในสต๊อก6ล้านตันเหมือนระเบิด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้จัดการตลาดกลางข้าวและพืชไร่กาฬสินธุ์ชี้รัฐบาลประกาศขายข้าวสารในสต๊อก6 ล้านตัน เหมือนระเบิดเวลาฉุดราคาข้าวเกษตรกรตกต่ำ แนะหากมีการขายจริงก็ให้ประมูลในราคาที่สูงไว้ นายธนาพล ธรรมโนขจิต ผู้จัดการตลาด
กลางข้าวและพืชไร่จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ความเห็นกรณีที่รัฐบาลจะประกาศขายข้าวสารในสต๊อกที่รับจำนำไว้จำนวน 6 ล้านตันว่า เป็นเรื่องปกติ เพราะรัฐบาลรับจำนำข้าวมา ก็ต้องขายข้าวออกไปซึ่งเรื่องดังกล่าว เกษตรกรและผู้ประกอบ
การโรงสี มีความเป็นห่วงอย่างมาก เพราะการขายข้าวในสต๊อกทุกครั้ง จะเป็นเหมือนระเบิดเวลา หากประกาศขาย หรือประมูล แม้กระทั่งเป็นเพียงแค่ข่าวออกมาเมื่อใด เท่ากับระเบิดเวลาก็ทำงาน ส่งผลให้ราคาข้าวของเกษตรกรทั่วไป ปรับ
และตกต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด

นายธนาพล กล่าวอีกว่า ปัจจุบันราคาซื้อขายข้าวปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงปลายธันวาคม 2552 เพราะการส่งออกเป็นไปค่อนข้างลำบาก เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทำให้การส่งออกข้าวหยุดชะงัก โดยข้าวหอมมะลิ จากเดิมรับซื้อ 14,500 บาทต่อตัน ปัจจุบันเหลือเพียง 14,000 บาทต่อตัน ลดลง 500 บาท ส่วนข้าวเหนียวจากเดิมรับซื้อ 11,500 บาทต่อตัน ปัจจุบันเหลือเพียง 11,300 บาทต่อตันลดลง 200 บาท ทั้งนี้หากรัฐบาลประกาศขายข้าวสารในสต๊อกจริง ก็ยิ่งจะทำให้ราคาข้าวตกต่ำลงอีก ดังนั้นรัฐบาล ควรหาวิธีในการขายข้าวอย่างรอบคอบ หากประมูลข้าวในสต๊อกก็ให้ประมูลในราคาที่สูงไว้ เพื่อให้กระทบกับเกษตรกรน้อยที่สุด