จังหวัดสงขลา ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นางจินดา กุลยเทพย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา แจ้งว่า จังหวัดสงขลา ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสงขลา จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ บริเวณสนามติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย รวมพลังแสดงถึงพลังความจงรักภักดี และความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์ รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ และเอกลักษณ์สหกรณ์ โดยจัดให้มีกิจกรรมเินรณรงค์วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2553 เวลา 07.30 น. เริ่มต้นบริเวณหน้าวิทยาลัยพยาบาลสงขลา เดินไปตามเส้นทางถนนทะเลหลวง เข้าสู่สนามติณสูลานนท์ กิจกรรมบริจาคโลหิตมีเป้าหมาย 300 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กำหนดรับบริจาคสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่เวลา 09.00 12.00 น. ณ สนามติณสูลานนท์ กิจกรรมลงนามถวายพระพร มวลสมาชิกผู้ร่วมงานทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร ณ บริเวณที่บริจาคโลหิต กิจกรรมถวายสักการะ และกล่าวสดุดีพระบิดาสหกรณ์ และพิธีเปิดงานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเวลา 10.15 น.และวางพานพุ่มดอกไม้สด จากนั้นเชิญชวนทุกท่านฟังสาร ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และมีกิจกรรมกีฬามหาสนุกประกอบด้วยฟุตบอล วิ่งเปี้ยว วิ่งผลัดกระสอบ และปิดตาเตะปี๊บ ผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.074 -311 038 หรือ E-mail : cpd_sangkhla@cpd.go.th, www.webhost.cpd.go.th/songkhla

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด