กก.สิทธิ์ฯยันตร.ยังละเมิดสิทธิ์มากสุด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางอมรา พงศาพิชญ์ เป็นประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวระหว่างการบรรยายเรื่อง ทำไมต้องส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในงานสัมมนาปฏิบัติการเรื่อง "สานงานสิทธิกับมิตรภาครัฐ" ว่า กรรมการสิทธิมีแนวทางการทำงานเป็นแบบ 3 ประสาน คือกรรมการสิทธิเครือข่ายภาคประชาชนและเครือข่ายภาครัฐ ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาควบคู่กับประชาธิปไตย ทั้งนี้ในรัฐธรรมนูญได้กำหนดหน้าที่ ของกรรมการสิทธิให้สามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งให้อำนาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเสนอความเห็นต่อศาลปกครองและส่งเรื่องฟ้องต่อศาลยุติธรรมได้

นอกจากนี้ นางอมรา ยังกล่าวต่อว่า สัดส่วนหน่วยงานที่ถูกกล่าวหาว่า ละเมิดสิทธิมากที่สุด พบว่า เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจถึง ร้อยละ 61 รองลงมาเป็นข้าราชการ พลเรือน ครู และหน่วยงานท้องถิ่น