ปลัดจังหวัด เตือนประชาชนระวังขาดแคลนน้ำหน้าแล้งนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดจังหวัดตรัง เตือนระวังช่วงหน้าแล้งอาจเกิดภาวการณ์ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด ขณะที่ทางราชการได้เตรียมช่วยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้ว นายไชยยศ ธงไชย ปลัดจังหวัดตรัง กล่าวว่า ขณะนี้พื้นที่จังหวัดตรังบางแห่งเริ่มประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคแล้ว เนื่องจากฝนได้ทิ้งช่วงมาแล้วกว่า 1 เดือน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ดังนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และ ช่วยเหลือประชาชน ทางจังหวัดได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งในส่วนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอต่าง ๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ออกสำรวจติดตามดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด พร้อมนำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำตามครัวเรือนต่าง ๆ ที่ขาดแคลนน้ำ ส่วนพื้นที่การเกษตร ได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการปลูกพืชที่ต้องใช้น้ำมาก เพื่อป้องกันความเสียหายจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของประชาชนหากครัวเรือน หรือพื้นที่ใดได้รับความเดือดร้อน ขอให้แจ้งหน่วยงานรับผิดชอบเข้าไปดำเนินการ และขอให้ช่วยกันใช้นำอย่างประหยัดและรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำ พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการจุดไฟเผาป่า เพราะอาจก่อเกิดมลภาวะทางอากาศและอัคคีภัยได้

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด