สมาคมชาวนาไทยวอนรัฐเลิกโครงการประกันราคา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิเชียร พวงลำเจียก อุปนายกสมาคมชาวนาไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันชาวนาประสบปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ซึ่งสาเหตุหนึ่งน่าจะมาจากการที่รัฐบาลเปิดเขตการค้าเสรีสินค้าเกษตร ทำให้ราคาข้าวเปลือกในประเทศลดลง สวน
ทางกับข้าวสารที่ราคาแพงขึ้น จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ในการเร่งแก้ไขปัญหา โดยในส่วนของตนยังยืนยันเหมือนเดิมว่า อยากให้รัฐบาลยกเลิกโครงการประกันราคาข้าว และกลับมาใช้โครงการรับจำนำข้าวเปลือกเหมือนเดิม หาก
รัฐบาลไม่เห็นด้วย ก็อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยกำหนดราคาประกันอยู่ที่ตันละ 12,000 บาท และให้ขยายโควตาโครงการประกันจาก 25 ตัน เป็น 50 ตัน

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด