ปภ.จังหวัดนราธิวาสห่วงสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุ 2แห่งของ จ.นราธิวาส จึงวอนประชาชนงดจุดหรือก่อไฟใ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายมาหามะพีสกรี วาแม รักษาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า แม้จังหวัดนราธิวาสจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งไม่รุนแรงเหมือนในพื้นที่อื่น แต่ทุกปีจะพบว่าเกือบทุกอำเภอเกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตร จังหวัดนราธิวาสจึงเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ด้วยการตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ปัญหาภัยแล้ง อัคคีภัยและไฟป่าโดยเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ในระดับจังหวัดและอำเภอเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบุจากสภาพพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสห่วงสถานการณ์ไฟป่ามากที่สุด เพราะมักเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง อ.สุไหงโก-ลก และป่าพรุบาเจาะ เขตรอยต่อ อ.เมือง และ อ.บาเจาะ จึงขอเตือนประชาชนที่ออกล่าสัตว์หรือหาของป่าให้เพิ่มความระมัดระวังในการจุดหรือก่อไฟภายในป่าพรุทั้ง 2 แห่ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด