สศช.เผยจีดีพี52ลบ2.3คาดปีนี้โต3.5-4.5%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอำพล กิตติอำพล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนากลางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. แถลงเปิดเผย ถึงตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือ จีดีพี ในปี 2552 ว่า ให้หดตัวติดลบอยู่ที่ ร้อยละ 2.3 ซึ่งดีกว่า ที่เดิมได้คาดการณ์ว่า ติดลบที่ร้อยละ 3 โดยมีผลพวงมาจากการที่ จีดีพี ในไตรมาสที่ 4 ของ ปี 2552 ได้พลิกฟื้นกลับตัว มาเป็นบวกได้ที่ร้อยละ 5.8 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว ทำให้การส่งออกของไทยสูงขึ้น นอกจากนี้ ฐาน จีดีพี ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2551 ยังอยู่ในระดับต่ำ

ด้าน นายอำพล ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในปี 2552 มีนักท่องเที่ยวเข้าใช้จำนวน 10 ล้านคน ที่ได้หดตัวติดลบร้อยละ 3.1 อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.5 อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ลบร้อยละ 0.9 และมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ลบร้อยละ 3.9

ทั้งนี้ นายอำพล คาดการณ์ เศรษฐกิจไทยในปี 2553 ว่า อัตราการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ จะอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 3.5-4.5 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4 จากแรงขับเคลื่อนการลงทุนของภาครัฐที่ จะกระตุ้นเศรษฐกิจและการส่งออกที่จะมีมูลค่าอยู่ที่ร้อยละ 15.5 ทั้งนี้คาดว่า อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ร้อยละ 3-4 ส่วนอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.4 แต่อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ปัญหานิคมอุตสาหกรรมาบตาพุด ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่กดดันต่อเศรษฐกิจ

นายอำพล ยังกล่าวอีกว่าหากสถานการณ์ทางการเมืองเกิดความรุนแรงขึ้นจีดีพีในไตรมาสที 1 และ 2 นี้ อาจติดลบเหมือนเช่นปี 2552 ที่ลบร้อยละ 7.1 และลบร้อยละ 4.9 ตามลำดับ