สภากาชาดไทย จัดงาน รวมพลคนพันธ์ Rh-สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริจาคโลหิตประจำ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สภากาชาดไทย จัดงานรวมพลคนพันธ์ Rh Negative สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริจาคโลหิตประจำ นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวภายหลังเปิดงาน รวมพล(ครอบครัว)คนพันธุ์ Rhว่า การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งปลูกฝังแนวความคิดของผู้บริจาคโลหิตและครอบครัว ให้มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญ ของโลหิตหมู่พิเศษเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้ที่มีหมู่โลหิตพิเศษในประเทศไทยมีจำนวนน้อยมาก โดยพบเพียง ร้อยละ 0.3 ของคนไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมจะช่วยกระตุ้นให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน หรือปีละ 4 ครั้ง เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางในการเพิ่มจำนวนโลหิตหมู่พิเศษให้เพียงพอสำหรับผู้ป่วย ทั้งนี้ จากฐานข้อมูลของผู้มีโลหิตหมู่พิเศษในปี 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 5,624 คน มีผู้บริจาคโลหิต2,149 คน คิดเป็นร้อยละ 38 ของผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด และเป็นผู้ที่มาบริจาคเป็นประจำปีละ 4 ครั้ง เพียงร้อยละ 17 ส่วนผู้ที่มาบริจาคปีละ 1 ครั้ง มีถึงร้อยละ 40 ของจำนวนผู้มาบริจาคทั้งหมด ปัจจุบันความต้องการโลหิตหมู่พิเศษ ของศูนย์บริการโลหิตอยู่ที่ 4,800-5,000 ยูนิตต่อปี ถือว่าเป็นความต้องการที่สูงมาก จึงทำให้โลหิตหมู่พิเศษ Rh-ขาดการสำรอง สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบรางวัล Rh- Champions for life เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษที่มีความถี่สูงสุดระหว่างปี 2550-2552 จำนวน 15 คน การรับบริจาคโลหิต การบรรยายพิเศษเรื่อง โลหิตหมู่พิเศษหายากจริงหรือ การบรรยายเรื่องสุขภาพดี ชีวีมีสุข และกิจกรรมอื่นอีกมากมาย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด