เตรียมประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 2 "เครอข่ายหัวใจเข้มแข็ง ที่ชลบุรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลชลบุรี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 2 : เครือข่ายหัวใจเข้มแข็ง ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ศกนี้ นายแพทย์ชาตรี ตันติยวรงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ ที่มีการจัดระบบการบริการศูนย์หัวใจระดับตติยภูมิให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการด้านสาธารณสุข ที่มีคุณภาพมาตรฐานแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยได้พัฒนายกระดับมาตรฐานของสถานบริการ และบุคลากรทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อลดอัตราป่วย ความรุนแรง ลดอัตราการตายของผู้ป่วย และลดระยะเวลาการเดินทางของผู้ป่วย ปัจจุบันคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนด้านบุคลากร การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ ในการบริการตติยภูมิศูนย์โรคหัวใจ ประกอบด้วย คณะผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์ สมาคมราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดประชุม Cardiac Network Forum เพื่อให้เป็นเวทีเผยแพร่ผลการดำเนินงาน รวมทั้งเวทีให้โรงพยาบาลต่างๆ นำเสนอผลงาน Best practice ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน โดยครั้งที่ 1 จัดประชุมเมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2552 ที่ จ.ขอนแก่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี กล่าวต่อไปว่า ในปีนี้ ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลชลบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิดเครือข่ายหัวใจเข้มแข็ง ขึ้น ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี โดยจะมี แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ แพทย์ เภสัช พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆ นอกกระทรวงสาธารณสุข ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด