เทศบาลนครลำปาง จัดโครงการขยะแลกไข่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนิมิตร จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง กล่าวภายในงาน ร่วมแรง ร่วมใจ คัดแยกขยะ ซึ่งจัดขึ้นที่ถนนสายวัฒนธรรม เทศบาลนครลำปาง ว่าทางเทศบาล ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์ เพื่อสิ่งแวดล้อมล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการรณรงค์ เพื่อให้ประชาชนใน 42 ชุมชนของเทศบาล ได้ร่วมแรง ร่วมใจ คัดแยกขยะในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการช่วยกันลดปริมาณขยะ เนื่องจาก ทุกวันนี้ ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง มีขยะที่ต้องจัดเก็บไปกำจัด วันละกว่า 100 ตัน ส่วนใหญ่จะเป็นถุงพลาสติก ดังนั้น ทางเทศบาลจึงได้เร่งรณรงค์ให้ประชาชนทุกชุมชน ช่วยกันลดปริมาณขยะ และให้มีการรีไซเคิลขยะ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และได้จัดโครงการขยะแลกไข่ ซึ่งจะกำหนดโครงการขึ้นทุกวันอาทิตย์ ที่ถนนสายวัฒนธรรม โดยการดำเนินงานดังกล่าว จะต้องเร่งรณรงค์ให้ประชาชนเกิดจิตสำนึก ไม่เช่นนั้น ปัญหาขยะภายในเขตเทศบาลนครลำปาง ที่มีแนวโน้มจะมีเพิ่มมากขึ้น