ค้านถอดนกปรอดหัวโขนออกจากบัญชีคุ้มครอง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา คัดค้านการปลดนกพิชหลิว หรือ นกปรอดหัวโขน ออกจากสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยนายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ ประธานชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนากล่าวว่า ขณะนี้ มีความพยายาม
จากกลุ่มผู้ค้า และผู้ประกอบการ ในการผลักดันให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ถอดรายชื่อนกปรอดหัวโขน ออกจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยอ้างว่า นกชนิดนี้ สามารถเพาะพันธุ์ได้เองแล้ว ทั้งที่ความจริงนกดังกล่าว ยังไม่
สามารถเพาะพันธุ์ได้มากเหมือนนกเขา อีกทั้ง นกปรอดหัวโขน ในธรรมชาติกำลังลดลงอย่างมาก โดยในภาคใต้ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว ส่วนภาคอื่นๆ ก็ลดลงไปเกือบ 80% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เนื่องจาก มียังการลักลอบจับนกดังกล่าว เพื่อ
เลี้ยงในกรง และประกวดเสียงร้อง ดังนั้น การถอดออกจากบัญชี ก็จะทำให้มีการไล่ล่า และดักจับนกชนิดนี้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม จะมีการประชาพิจารณ์ ในวันที่ 25 ก.พ. ที่คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งทางชมรมได้เตรียมข้อมูลหลักฐาน และจะลงชื่อคัดค้านเพื่อปกป้องมรดกของชาติต่อไป