สพท.เขต1ยะลาแจงรองสุเทพเยี่ยมครูดีขึ้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ได้กล่าวว่า จากการที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง ฝ่ายความมั่นคง ได้เดินทางลงมาติดตาม ในเรื่องของมาตรการ
ดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับครูเมื่อวันก่อนนั้น ทางคณะครูในพื้นที่ ก็มีความพึงพอใจมาก ที่ทางรัฐบาล และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ส่วนในเรื่องของการดูแลครู ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่นั้น เขตพื้นที่การ
ศึกษา ก็จะดูแลในเรื่องของทุนการศึกษา ให้แก่เยาวชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ได้กล่าวอีกว่า ในเรื่องของทุนการศึกษานั้น ไม่เฉพาะเด็กที่พ่อแม่เป็นข้าราชการครูเท่านั้น แม้แต่ประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง ทางเขตการ
ศึกษา ก็จะช่วยเหลือในเรื่องของทุนการศึกษาให้แก่เด็ก เช่นเดียวกัน