เชิญผู้เกี่ยวข้องด้านการเงินแจงซื้อGT200

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเจะอามิง โตะตาหยง ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับแจ้งจากตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด หรือ EOD ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อขอตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด GT200 ใหม่อีกครั้ง และจะนำเข้าหารือในที่ประชุมกรรมาธิการ ขณะเดียวกัน ในวันอังคารนี้ กรรมาธิการได้เชิญสำนักงบประมาณและสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน เข้าชี้แจง ข้อมูลด้านการเงิน ในเรื่องนี้ให้กรรมาธิการรับทราบ ในเวลา 09.30 น. พร้อมกันนี้ ได้เสนอแนะให้รัฐบาล ตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการอิสระ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบาย และ EOD ร่วมตรวจสอบประสิทธิภาพ ก่อนสั่งซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุ
ระเบิด ไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตาม โดยมีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพ

อย่างไรก็ตาม นายเจะอามิง เห็นด้วยที่ นายกฯ สั่งชะลอ ซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด GT200 ออกไป

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด