เอกชนลงทุนประหยัดพลังงานแล้ว8,500ลบ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันจากตัวเลขโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ที่ได้ร่วมกับ พพ. เพื่อกระตุ้นการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการกิจการพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 พบว่า มีจำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก พพ. และบีโอไอ รวมแล้วทั้งสิ้น 42 โครงการ มูลค่าการลงทุน 8,514 ล้านบาท และก่อให้เกิดผลการประหยัดพลังงานได้ 2,387 ล้านบาทต่อปี

ซึ่งเห็นได้ว่า กระแสการตอบรับจากภาคเอกชนที่มีต่อปีแห่งการลงทุนพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน ในปี 2553 ทำให้เห็นถึง ทิศทางการส่งเสริมจากภาครัฐ ในการผลักดันการลงทุนพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงานมาถูกทาง พพ.จึงเชื่อมั่นว่า จะมียอดโครงการขอรับการสนับสนุนมากยิ่งขึ้น และจะมียอดการลงทุน ที่จะช่วยให้ประเทศชาติประหยัดพลังงานในภาพรวมมากยิ่งขึ้นเช่นกัน

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด