โพลชี้ปชช.52.38%ไม่ให้ใช้ GT200 ต่อ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล ออกสำรวจความเห็นประชาชน ที่มีต่อกรณีเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด GT200 โดยสำรวจจากประชาชน 1,260 คน กรณีความเห็นของประชาชนต่อการที่ นายกรัฐมนตรี ให้เลิกใช้เครื่องดังกล่าว แต่ฝ่ายทหาร ยืนยัน ใช้ต่อไป พบว่า 39.23% รู้สึกสับสนกับเครื่อง GT200 ว่า ใช้ได้จริงหรือไม่ได้ ขณะที่ 27.20% อยากทราบข้อเท็จจริงและให้ยึดความปลอดภัยประชาชน
3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นหลัก

ส่วนความเห็นว่า ควรใช้เครื่อง GT200 ต่อไปหรือไม่นั้น ประชาชน 52.38 % ระบุว่า ไม่ควรใช้ต่อไป โดยใช้การทดสอบที่ผ่านมาเป็นตัวตัดสิน ขณะที่ 25.71 % เห็นว่า ควรใช้ต่อ เนื่องจาก ทหารผู้เป็นฝ่ายปฏิบัติออกมายืนยันการใช้งาน