พรทิวาสั่งปลัดพณ.แก้ปัญหาน้ำตาลทราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ทำหน้าที่แทนกรมการค้าภายใน ในการรับผิดชอบแก้ไขปัญหาน้ำตาลทรายขาดแคลน เพราะต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาใน
เชิงรุก หลังจากได้รับร้องเรียนว่า น้ำตาลทรายราคาแพง และไม่เพียงพอ โดยจะเพิ่มความเข้มงวด ในการตรวจสอบโรงงาน และยี่ปั๊ว ซึ่งหากมีการกักตุนหรือจำหน่ายน้ำตาลทราย ในราคาที่สูงกว่ากำหนด รวมทั้ง ตรวจสอบการ
ลักลอบขนน้ำตาลทรายไปขายต่างประเทศ ตามแนวชายแดน อย่างเข้มงวด

นอกจากนี้ ยังมีแผนหารือร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) เพื่อขอกันโควตาน้ำตาลทรายฉุกเฉินมาบริหารเอง โดยคาดว่า ในเบื้องต้นจะขอโควตา ประมาณ 4-5 แสนกระสอบ

สำหรับจังหวัดที่หาซื้อน้ำตาลทรายได้ยาก และราคาสูงกว่าที่กำหนด มี 8 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี และสุพรรณบุรี โดยบางจังหวัด มีการขายปลีกน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ สูงถึงกิโลกรัมละ 26-27 บาท จากราคาควบคุม 23.50 บาท