ธานินทร์องคมนตรีเยี่ยมร.พ.ยุพราชเชียงของ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโรงพยาบาลในรอบปีที่ผ่านมา สำหรับโรง
พยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง สร้างขึ้นในปี 2520 ในรัฐบาลสมัย นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เป็นของขวัญแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีอภิเษกสมรส 3 มกราคม 2520 จากนั้นโรงพยาบาลได้พัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้การบริการแก่ประชาชน ให้ดีขึ้นตลอดมา อีกทั้งได้มีการนำเทคโนโลยี wimax มาใช้เพื่อสร้างช่องทางสื่อสาร แบบใหม่ ระหว่างศูนย์กลางที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กับสถานีบริการสุขภาพ สถานีอนามัยให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย