ท.ท.ท.แพร่ จัดประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ ประชุมระดมความคิดเห็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยรถโดยสารสาธารณะท้องถิ่น นางพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท.สำนักงานใหญ่ เป็นประธานในการประชุมระดมความความคิดเห็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยรถโดยสารสาธารณะท้องถิ่น โดยมีตัวแทนจากผู้ประกอบการท่องเที่ยว และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมระดมควาคิดเห็น ที่ประชุมได้กำหนดว่าจังหวัดน่านมีเป้าหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยรถสามล้อถีบซึ่งเป็นรถสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นยานพาหนะที่ไร้มลพิษไม่ใช้เชื้อเพลิงใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับวิถีชีวิตเดิมของคนเมืองน่านในการใช้สามล้อถีบเพื่อการเดินทางในจุดบริเวณใกล้ ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสำนักงาน ททท. ที่ต้องการให้จังหวัดน่านเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และยั่งยืน ตามนวคิด "ท่องเที่ยวน่านสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการลดภาวะโลกร้อนทางหนึ่ง ในการดำเนินการครั้งต่อไปสำนักงาน ททท. จะได้ลงพื้นที่ด้วยการใช้รถสามล้อมถีบเพื่อกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งจัดให้มีการอบรมผู้ขับขี่สามล้อมถีบมีความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทาง อีกทั้งยังเป็นการฟื้นวิถีชีวิตการใช้สามล้อถีบในเขตชุมชนเมืองให้คงอยู่ต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด